(اسفنجهای میک آپ (قابل تعویض

SFANJ GHABELE TAVIZ

(اسفنجهای میک آپ (قابل تعویض

.اسفنجهای میک آپ گریماس برای به کار بردن همه انواع میک آپ استفاده می شوند

.اسفنجهای میک آپ قابل تعویض هستند و دور انداختن آنها پس از مصرف، مناسب می باشد

.اسفنجهای میک آپ گرد (60 × 30 میلی لیتر، بسته بندی تکی) و مستطیلی (40 × 40 × 30 میلی متر، در بسته بندی 3 تایی) موجود می باشند
روند
.انتخاب استفاده از اسفنج میک آپ گرد یا مستطیلی، یک انتخاب شخصی است

.مزیت اسفنجهای میک آپ زاویه دار این است که 3 تا در جعبه وجود دارد که آنها را نسبتاً ارزان می کند
.بنا به دلایل بهداشتی، از یک اسفنج برای بیش از یک نفر استفاده نفرمایید

.اسفنجهای میک آپ قابل تعویض هستند و دور انداختن آنها پس از مصرف، مناسب می باشد

.اسفنجهای میک آپ استفاده شده و مرطوب، محیطی کامل برای رشد و تولید مثل باکتریها و قارچها می باشند
اگر تصمیم گرفتید که مایلید اسپانج های واتر میک آپ را بیش از یک بار استفاده کنید، پس از هر بار مصرف با دست آن ها را تمیز کنید و در ماشین لباس شویی با درجه 60c قرار دهید برای حفظ اسفنجهای میک آپ و ماشین لباسشویی، از یک کیسه شستشو یا روکش بالش استفاده نمایید.