اسپاچولای درما واکس

derma

اسپاچولای درما واکس

.اسپاچولای درما واکس، ابزار بیرون آوردن، به کار بردن و شکل دادن درما واکس، پلاستیک ابرو و نوز واکس است

:روش کار
.همیشه با اسپاچولای تمیز کار کنید
تمیز کردن
.در ابتدا اسپاچولای درما واکس را با یک دستمال کاغذی خشک، خشک کنید، آن را با کلینزینگ کرم یا مولتی ریموور تمیز کنید و سپس آن را با آب و صابون بشویید