سیستم بسته بندی گریماس

BASTEBANDI

سیستم بسته بندی گریماس

.سیستم بسته بندی گریماس، یک بسته بندی ساختاری پیمانه ای با یک سیستم کلیک باهم می باشد

.این سیستم با برآمدگیهایی (شبیه لوگو) تناسب دارد، به طوری که اجزای تکی به صورت یکپارچه با یکدیگر تناسب دارند

،این سیستک بسته بندی اطمینان می دهد که مجموع میک آپهای گریماس، کمترین فضا را اشغال می کنند و انتقال آنها حتی به صورت جزء به جزء

.آسان می باشد در سایه این سیستم، همه محصولات گریماس به لحاظ طول و عرض، با یکدیگر تناسب دارند
.کوچکترین واحد بسته بندی A1 می باشد. بسته های A فنجانها هستند و شماره ای دارند که کمیت (اندازه پالت) را نشان می دهد

همچنین یک بسته A 15 میلی لیتری وجود دارد: A2
.واحد بسته بندی C برای مثال، محصولات مراقبتی گریماس، محصولات پاک کننده و پودرها می باشند

در اینجا شماره، ارتفاع را نشان می دهد: ارتفاع C1، ارتفاع C2 و ارتفاع C3. بسته های C دارای اندازه A4 هستند. همه بسته را می توان با یکدیگر قرار داد
.سیستم بسته بندی برای همه محصولات تئاتری، خاکستری می باشد
.برای ویساجی حرفه ای، یک سیستم بسته بندی براق ایجاد شده است

روند:
،سیستم بسته بندی، این امکان را می دهد که شما پیش از رفتن به محل کار، محصولات ضروری و سایه های میک آپ را با یکدیگر ترکیب کرده و تیک بزنید

.  پس نباید چیزی به غیر از انچه نیاز خواهید داشت را ببرید. در سایه کلیک باهم، میک آپ نیازمند فضای اندکی می باشد و اجزایی با نرمی کمتر وجود دارند