(لاتکس(چسب گیاهی

latex raber milk

(لاتکس(چسب گیاهی

لاتکس گیاهی بدون ایجاد آلرژی و حساسیت

روش استفاده: با اسپاچولا یا گوش پاک کن

 …کاربرد: مناسب چسباندن مژه و

 ….کاربرد سینمایی: نا متعادل سازی مانند ساخت اجزای صورت مثل بینی لاتکسی ،ایجاد پیری و

. روش استفاده آن در DVD لیفتینگ آموزش داده شده است