مستیکس اکسترا

mastix extra

مستیکس اکسترا

چسب قوی ضدآب
روش استفاده:به تنهایی
کاربرد:مناسب لیفتینگ،مژه تک و چسباندن ریش و سبیل
.در دو اندازه 10 میل و 80 میل موجود میباشد
:کاربرد تکنیکی
.در مصارف سینمایی برای پوست بازیگر حساسیت ایجاد نمی کند