قطره فیکساتور سایه

قطره فیکساتور سایه

:ظاهر این محصول به شکل مایعی شفاف است که جهت فیکس کردن سایه و خط چشم به کار می رود . برای دست یابی به نتیجه مطلوب می توانید از روش زیر استفاده کنید

. پد سایه را به محلول فیکساتور آغشته کرده و سپس سایه را به آن اضافه می کنیم و یا برای سایه های آکوآ قطره را روی سایه چکانده و با قلمو ماساژ داده و استفاده می کنیم

مناسب جهت ترکیب با انواع محصولات آکوا و پودری مروان

      قطره فیکساتور سایه