پالت 4 رنگ مروان خیر

پالت 4 رنگ مروان خیر

پالت 4 رنگ مروان خیر

. پالت 4 رنگ مروان خیر مححصولی مناسب برای آرایشگران و گریمورها بوده و کار را برای آرایش های طولانی مدت آسان می کند