رنگ طراحی ابرو دائم | مروان خیر

رنگ طراحی ابرو دائم | مروان خیر

 رنگ های طراحی دائم ابرو مروان از دیگر محصولات حرفه ای این لاین گریم است که در طراحی ابرو و بدن بکار می رود . از این رنگ ها هم می توان با دستگاه و هم قلمو استفاده کرد . تنوع رنگی آننیز به گونه ای است که کاربردی ترین رنگ ها را در طراحی گردهم آوردن تا مصرف کننده بتواند رنگ دلخواهش را به آسانی برگزیند