رژلب مروان خیر

رژلب مروان خیر

رژلب مروان خیر بدلیل وجود درصد کم چربی موجود در آن هرگز دچار ترک خوردگی و یا پوسته پوسته شدن نمی شود. با قدرت ماندگاری و پوشش بالا