سایه پودری حرفه ای | مروان خیر

سایه پودری حرفه ای | مروان خیر

این محصول از تنوع رنگی بالایی برخوردار است.

سایه پودری مروان خیر را نیز می توان همانند سایه های سنگی با فیکساتور ترکیب کرد.