کاموفلاژ مروان خیر

کاموفلاژ مروان خیر

این محصول شامل رنگهای متفاوتی است که جهت ریزه کاری های مورد نیاز در گریم به کار می رود . همچنین از تناژهای تیره و روشن آن برای حجم دادن در نقاط مختلف چهره مانند گونه سازی ، پوشاندن کک و مک ، جای جوش و خال و یا کوچک کردن بینی استفاده می شود . از شماره 63 و 61 که دارای تن زیتونی می باشد برای خنثی سازی جای جوش ، زخم و قرمزی های سطح پوست استفاده می شود و از شماره 62 که دارای تن نارنجی است جهت خنثی سازی و پوشاندن تیرگی سطح پوست مانند خال استفاده می شود.