رنگ طراحی ابرو موقت | سایه ابرو

رنگ طراحی ابرو موقت | سایه ابرو

رنگ طراحی ابرو (موقت) مروان ضد تعریق بوده و جهت طراحی و فرم دادن ابرو استفاده می شود. همچنیـن از تنوع رنگی بسیار بالایی برخـوردار است. دررنگهـای اصلی و کاربردی. تقـویت کننده ریشه ابرو.

10 گرم
شماره ثبت اختراع: 76904