انواع پد

اسفنج های لاتکسی

اسفنج میکاپ

اسفنج متخلخل گریماس

پد پودر زنی گریماس

(اسفنجهای میک آپ (قابل تعویض