پرل واتر میکاپ

پرل واترمیکاپ
فون صدفی چند منظوره با رنگدانه های قوی براق
کاربرد:طراحی بدن،زیرساز سایه های صدفی،بالماسکه و …
ابزار لازم:با قلم موی خیس یا پد هیدرو