مژه ها

مژه های تک و یکسره
            مژه های فرم دار تک ویکسره مناسب پلک بالا وزیر چشم،ساخته شده از موهایی با کیفیت عالی
قابل انعطاف در مدل های ساده و فشن
قابل استفاده تا چند مرتبه بدون تغییر شکل
مژه ها
مژه ها